Divoké řeky nedáme! (500 Kč)

500 Kč
Popis

Stovky Čechů vyráží každým rokem sjíždět poslední evropské divoké řeky v Bosně a Herzegovině. Právě tam se nachází celá řada unikátních krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, větvících se řek s širokými řečišti či meandrujících nížinných toků s přilehlými mokřady a deltami. Balkánské řeky jsou zdrojem pitné vody pro blízké usedlosti a také domovem sedmdesáti endemických druhů ryb, včetně ohroženého druhu lososa - hlavatky obecné, která byla v Česku už zcela vyhubena.

Tyto jedinečné přírodní krásy jsou nyní ohroženy plánem bosenské vlády na stavbu více než 300 nových vodních elektráren, což v přepočtu znamená jednu vodní elektrárnu na každých 10 kilometrů řeky. Realizace těchto plánů povede k nenávratné devastaci panenské přírody Balkánu, ztrátě kvality vody a jedinečné rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů a také nemožnosti tyto řeky sjíždět.

Divoké řeky nedáme!

Svým darem ve výši 500 Kč nás podpoříte ve snaze zabránit stavbě více než 300 hydroelektráren v Bosně a Herzegovině a zachovat přírodní bohatství Balkánu. Děkujeme!